Det är synd om den ryska dumans ledamöter. Att utses till deputerad i ett parlament anses över hela världen vara något av det mest prestigefyllda en människa kan uppnå. Det är ju ett uttryck för att man har en stor del av sitt folks förtroende. Men den ryska dumans ledamöter anser sig inte vara tillräckligt respekterade och har vid flera tillfällen krävt offentliga ursäkter från sina medborgare.

Bioaffisch

På alla landets landets biografer från 18 oktober
VALDAGEN
Uppsluppen farsartad komedi
(Reklam för film som hade premiär inför valet i Ryssland 2007 – foto: Torgny Hinnemo)

I slutet av december signerade president Putin den lag som förbjuder amerikanska medborgare att adoptera barn från Ryssland.(Lagen var en reaktion på den amerikanska lag som riktar sig mot ryska politiker och tjänstemän som anses vara medskyldiga till advokaten Sergej Magnitskijs död.) Lagen hade dessförinnan godkänts av parlamentets båda kammare vars underhus kallas gosudarstvennaja duma. ”Gosudarstvennaja” betyder ”stats-” och ”duma” betyder ”tanke” men ordet har också sedan medeltiden använts som benämning på en fullmäktigeförsamling på olika nivåer.

Den 79-årige Vladimir Pozner har i 50 år varit en av Rysslands främsta TV-profiler och har fortfarande sin egen talk show i ryska Kanal 1. När Pozner i en sändning kritiserade lagen om adoptioner bytte han ut en enda bokstav när han nämnde underhuset. Han kallade det ” gosudarstvennaja dura”. Medan duma allstå står för eftertanke betyder dura ”stolle”. Så Ryssland vred sig naturligtvis av skratt. Men duman krävde en ursäkt från Pozner vilket den omgående fick, dessutom en ödmjuk sådan.

Duman litar dock inte på att Pozner bara råkade säga fel. Så dumaledamoten Andrej Lugovoj (medlem av populisten Zjironovskijs parti), kanske mest känd som av den brittiska polisen skäligen misstänkt för mordet på Alexander Litvinenko, initierade ett utkast till en lag som ska förbjuda personer med dubbelt medborgarskap att arbeta för den statliga televisionen. (Pozner hamnade i Sovjet först som tonåring. Hans mamma var fransyska men hans kommunistiske rysk-judiske pappa blev anledningen till många flyttningar: från det av nazisterna ockuperade Frankrike, från McCarthys USA och än en gång från Frankrike eftersom pappan inte släpptes in vid återkomsten till Europa.) Lagförslaget vilar just nu men kan plockas fram på nytt om Pozner inte vaktar sin tunga.

I mitten på mars utkrävdes ännu en ursäkt. Den här gången var det Sergej Mironov, ledare för partiet ”Ett rättvist Ryssland” som ställde kravet på en av sina partimedlemmar, Dmitrij Gudkov. Den senare hade nämligen utan partiets godkännande besökt USA i början av månaden. Vid en konferens i Washington hade han sagt att duman verkställer beställningar från presidenten och att korruption förekommer i den ryska regeringen. Nu har dumans etikutskott uttalat att Gudkov har förtalat duman och uppmanar honom att avgå.

När duman i september uteslöt Dmitrijs pappa Gennadij Gudkov hade Mironov faktiskt tagit honom i försvar och kallat det för en orättvis hämnd. Men då hade Gennadij också böjt sig för etikutskottet och bett om ursäkt för att han förolämpat polisen under en förundersökning om korruptionsbrott. Det var med hänvisning till den utredningen som Putins stödparti Enade Ryssland den gången initierade att Gennadij sparkades ut ur duman. (I en undersökning av välrenommerade Levada Center svarade en fjärdedel av de tillfrågade ryssarna att avsättningen av Gennadij Gudkov var helt i sin ordning. Men mer än hälften ansåg däremot att det var ett straff för att han kritiserat Putin.)

Enade Rysslands rykte är emellertid så skamfilat i dag att det förefaller som att Putin inte längre vill ha det som stödparti. Att det förekom fusk vid det senaste dumavalet för drygt ett år sen har många ryssar varit medvetna om. Men det måste ändå ha kommit som ett slag när en rysk tankesmedja i mitten av mars satte siffror på fusket. Ingen mindre än statsjärnvägarnas chef Vladimir Jakunin är nämligen orförande i ”Centret för problemanalys och offentlig projektering” som står bakom rapporten.  Enligt det officiella resultatet fick Enade Ryssland 49 procent av rösterna och kommunisterna 19 men Jakunins institut drar slutsatsen att kommunisterna fått 30 procent och Enade Ryssland bara 22.

Nu lämnar tjänstemännen kring Putin Enade Ryssland på löpande band. Administrationschefen Vjatjeslav Volodin har redan gjort det, likaså chefen för den inrikespolitiska avdelningen Oleg Morozov. Och nu har även presidentens höge representant i Volgaområdet Michail Babitj och Tatiana Voronova, som svarar för presidentens kontakter med partier utanför duman, bekräftat att de lämnar sina uppdrag i Enade Ryssland.

Så det var ett redan illa tilltufsat Enade Ryssland som krävde en ursäkt efter att en av Rysslands största dagstidningar, MK, den 16 mars publicerade en kolumn under rubriken ”Den politiska prostitutionen har bytt kön”. I kolumnen anklagas tre kvinnliga deputerade för att ha svikit sina ideal och blivit anpasslingar – en form av politisk prostitution som enligt kolumnisten Georgij Jans tidigare varit förbehållen män. Exempelvis beskylls deputeraden Olga Batalina för att ha bytt åsikt när hon försvarade den adoptionslag som Pozner kritiserade (se ovan).

Dumadokument

Dumans officiella redovisning av beslutet ”Om det otillåtliga i att massmedier missbrukar yttrandefriheten”

Svaret kom inte i form av genmälen från de kritiserade ledamöterna. På Enade Rysslands initiativ antog duman ett uttalande med rubriken ”Om det otillåtliga i att massmedier missbrukar yttrandefriheten”. Där kräver kammaren officiellt inte bara en ursäkt från textens författare Jans och chefredaktören Pavel Gusev. Det heter också att Gusev inte bör få stanna kvar som facklig ordförande för Moskvas journalister och medierepresentant i den s k Rysslands offentliga kammare – ett slags mötesplats mellan staten och olika officiella organisationer.

Samtidigt har Enade Rysslands ledamöter i duman vänt sig till riksåklagaren som nu ska utreda om tidningen MK gjort sig skyldig till prostitution när den tillåtit förtäckt reklam för sexuella tjänster. Och på YouTube har det dykt upp ett par videoklipp som sägs visa att MK:s journalister hanterar mutor.

Och vad tycker vanligt folk om etiken bland medierna? När Levada Center förra året ställde frågor ansåg 13 procent att medierna kritiserar ledande politiker och tjänstemän för mycket medan 38 procent tvärtom svarade att de förskönar verkligheten. Bara 19 procent var nöjda med mediernas rapportering i det avseendet. Halva befolkningen har uppfattningen att medierna styrs av staten. Om duman tycker fler (47 procent) att den missköter sig mer eller mindre än klarar sitt jobb åtminstone någorlunda (37 procent).

Så frågan är nu om duman anser att de 47 procenten borde be om ursäkt.  Att göra en pudel ingår inte i den ryska politiska kulturen. Av oförmåga att vinna respekt kräver man den i stället.

På samma tema: Vem älskar Putin?